Clip mới - CSGT chặn xe bất chấp, không thuộc quy định và luật lệ