Tài liệu kỹ thuật dầu Top1

Dầu nhớt đơn cấp - đa cấp - tổng hợp
Đây là loại dầu sử dụng phụ thuộc vào các điều kiện nhiệt độ khác nhau. Ví dụ: vào mùa đông bạn sẽ phải chọn loại dầu không bị đông,