Dầu Thắng Máy Cơ Giới Nặng

 

DẦU THẮNG MÁY CƠ GIỚI NẶNG
Heavy Duty Brake Fluids

-   Dầu nhớt tổng hợp đặc biệt cho thắng đĩa và thắng trống.

-   Vượt cả đặc tính bôi trơn thông thường, kéo dài hơn tuổi thọ các bộ phận thắng so với các loại dầu thắng tương tự.


SPEC

24 x 800 ml

48 X 350 ml

DOT 3

DOT 4