Dầu Tổng Hợp Cho Hộp Số

 

DẦU TỔNG HỢP CHO HỘP SỐ
Synthetic Blend Gear Oil

-   Dầu hộp số dùng được lâu trong các điều kiện hoạt động khắc nghiệt, kể cả nhiệt độ cực cao hoặc cực thấp và tải trọng nặng.
-   Đạt tiêu chuẩn GL-5/MT-1 và những đặc tính mới nhất của các hộp số Mack, Rockwell và Eaton.


SAE

12 x 1 L

24 x 1 QT

4/5 L

1 x 18,95 L

1 x 200 L

80W-90


 

85W-140

 


 

 

SAE 90 MB

 


 

SAE 140 HD