Mỡ Bôi Trơn Tổng Hợp Chịu Nhiệt Cao

 

MỠ BÔI TRƠN TỔNG HỢP CHỊU NHIỆT CAO
Synthetic Hi-Temp Grease

-   Mỡ bôi trơn đa dụng phức hợp lithium chất lượng cao.
-   Bảo vệ tốt nhất các thiết bị trong xe hơi, máy nông nghiệp, máy thủy, máy xây dựng và công nghiệp mỏ.
-   Tiêu chuẩn NLGI GC-LB.24 x 1 lb

(454 g)

50 x 14 oz

 

(397 g)


6 x 4 lb

(1,82 kg)

35 lb

 

(15,89 kg)

400 lb

 

(181,6 kg)