Chất Xử Lý Dầu Động Cơ

CHẤT XỬ LÝ DẦU ĐỘNG CƠ
Engine Oil Treatment

-   Chất phụ gia dầu nhớt xử lý nhanh dùng cho các động cơ hiệu suất cao.
-   Duy trì độ nhớt bình thường của dầu trong suốt quá trình thay đổi nhiệt độ khi máy hoạt động.
-   Dung tích: 15 OZ (443 ML)