Dầu Hộp Số Tự Động Đa Dụng MV ATF

 

DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG ĐA DỤNG
MV ATF

-   Chất lượng OEM, dùng cho các hộp số tự động hiệu suất cao.
-   Sang số êm hơn.
-   Hộp số mát hơn. Kéo dài thêm tuổi thọ.
-   Loại T-IV SP III, JASO 1A

 12 x 1 L


4/5 L


1 x 18,95 L


1 x 200 L