HD Top One

 

HD

-  Bảo vệ động cơ vượt cả tiêu chuẩn thông thường.
-  Bảo vệ động cơ trong các điều kiện hoạt động và thời tiết khắc nghiệt.
-  Thích hợp với tất cả các động cơ cơ giới nặng hiện đại, nhất là các thiết bị sau khi xử lý khí thải phải đạt Tiêu chuẩn khí thải Euro 4, Euro 5.

                                                                   Vượt tiêu chuẩn API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4/SL, SJ



SAE


12 x 1 L


24 x 1 QT 


4/5 L


1 x 200 L

 

15W-40