HIGH PERFORMANCE FORK OIL

HIGH PERFORMANCE FORK OIL
Dầu bôi trơn phuộc nhún xe máy

- Được pha chế với trọn gói phụ gia cao cấp để bảo vệ tối đa phuộc nhún (bộ giảm xốc) xe máy.
- Đáp ứng yêu cầu của các loại xe máy.

Đặc điểm & Lợi ích:
▪  Độ nhớt ISO VG32:                                    Thích hợp với các điều kiện đường sá khác nhau.
▪  Chỉ số nhớt cực cao:                                 Mang lại hiệu suất tối ưu trong mọi điều kiện thời tiết.
▪  Các chất phụ gia chống hao mòn cao:  Bảo vệ lâu bộ giảm xốc.
▪  Được tăng cường bởi các chất phụ gia chống tạo bọt.
▪  Công thức dầu tổng hợp:                          Tính tương thích bịt kín cao hơn.
▪  Đã được thử nghiệm thực tế:                   Giải đua xe máy địa hình Dakar Rally.