ACTION MATIC

-   Đặc biệt cho xe tay ga và xe máy hộp số tự động.
-   Giảm ma sát của dầu và chống sự oxid-hóa tốt hơn.
-   Bảo đảm tối đa công suất và bảo vệ động cơ.
Tiêu chuẩn JASO MB và API SJ

 

 

 

 

SAE               12 x 1 L              24 x 1 QT                12 x 800 ML
--------------------------------------------------------------------------------- 
10W-30                                                                               ●
---------------------------------------------------------------------------------  
20W-40                ●                                                         ●
---------------------------------------------------------------------------------